Spotkanie: „Nowa Huta przyszłości – Przylasek Rusiecki”

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – PRZYLASEK RUSIECKI”.

Krakow Nowa Huta Przyszlosci GraniceSpotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00, w Ośrodku Kultury Nowa Huta – „Klub Herkules”, ul. Gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego 29.

Sporządzany plan dotyczy terenu o powierzchni 344,6 ha w dzielnicy XVIII (jednostka ewidencyjna Nowa Huta). Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu przystąpiono 21 listopada 2014 roku. Plan miejscowy dać ma możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy przyszłego planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UM Krakowa oraz na naszej liście wydarzeń.