AKTUALNOŚCI

Spotkanie konsultacyjne PZPPOM – Gdańsk, 08.03.2017

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, informuje o pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 r. o godzinie 9.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony opis procesu planistycznego wraz z harmonogramem prac oraz opisem założeń do planu. Zostaną również zaprezentowane zebrane dane planistyczne oraz zgromadzone wnioski do projektu planu. Oprócz tego omówione zostaną prace wykonane dotychczas w ramach Prognozy oddziaływania na środowisko. W spotkaniu będą mogły wziąć udział osoby, które zapiszą się za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronie pzp-sk1.konfeo.com. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wymóg rozpoczęcia prac nad wykonaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wynika z przepisów unijnych. Dokument wykona Instytut Morski w Gdańsku przy współpracy z gdyńskim Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym. O planie pisaliśmy w ubiegłym roku. Dodatkowe szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274

AGENDA

ZAWIADOMIENIE

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.