Żywa_ulica_5

Żywa_ulica_5

Wywiady z użytkownikami ulicy w trakcie testowania rozwiązań tymczasowych | fot. Marek Dziurkowski