Specustawa mieszkaniowa jeszcze w czerwcu w parlamencie?

Wiceminister Artur Soboń potwierdził na antenie TVN24 BiS terminy prac nad specustawą mieszkaniową. Projekt ustawy o dopłatach do czynszu oraz specustawa mieszkaniowa w poniedziałek mogą trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a do parlamentu jeszcze w tym miesiącu.

Wiceminister był pytany w TVN24 BIS o terminy związane z przygotowaniem specustawy mieszkaniowej

Mam nadzieję, że w najbliższy poniedziałek trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie na Radę Ministrów, a w czerwcu do parlamentu.

– mówił Artur Soboń

Specustawa ze zmianami

Wśród wymienianych zalet ustawy znajdują się m.in. skrócony czas załatwiania formalności, łatwiejsze pozyskiwanie ziem pod inwestycje mieszkaniowe oraz budowa tanich mieszkań. Po konsultacjach nastąpiły zmiany w projekcie, takie jak zwiększenie kompetencji gminy. W poprzedniej wersji ustawy zgoda na lokalizację inwestycji miała być wydawana przez wojewodę. Nastąpiło również powiązanie specustawy ze Studium.

Projekt specustawy nie likwiduje krytykowanych przez środowisko czy Najwyższą Izbę Kontroli rozwiązań, takich jak wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, a jedynie dodaje alternatywną ścieżkę budowy mieszkań. Wśród głosów krytyki pojawia się również zarzut sprzeczności specustawy z konstytucją. Według, między innymi, konfederacji Lewiatan, w przypadku gdy radni przegłosują uchwałę, popierającą realizację inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie to naruszało art. 94 Konstytucji.

Swoje stanowisko złożył również Związek Miast Polskich. Jak czytamy na stronie ZMP:

“Samorządowcy (…) nie zgadzają się jednak na psucie przestrzeni i budowanie byle gdzie, a nie w dobrych, wyznaczonych przez miasta, lokalizacjach.”

ZMP przypomina, że według danych GUS jedna trzecia obszaru Polski, w tym blisko połowa obszarów miast, jest objęta aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczają one przestrzeń do zamieszkania przez 70 milionów osób. Specustawa osłabia znaczenie aktów prawa miejscowego w urbanistyce. ZMP stwierdził, że specustawa powinna zostać ograniczona do terenów powojskowych, kolejowych czy rolnych w miastach.

Konsultacje społeczne będą wymagane nie tylko przy zmianie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone mają być konkursy architektoniczno-urbanistyczne, gdzie w ocenie projektu udział będzie musiał brać aprzedstawiciel władzy wykonawczej i władzy stanowiącej gminy. Okres obowiązywania specustawy, który wynieść ma 10 lat.

Ustawa o dopłatach do czynszów

Czerwcowy termin wprowadzenia do prac parlamentarnych dotyczy też projektu ustawy o dopłatach do czynszu. Ma on zacząć obowiązywać już od początku 2019 roku. Gospodarstwo domowe jednoosobowe będzie mogło ubiegać się o dopłatę, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit ma być zwiększany. Pomoc ma być udzielana na czas 9 lat.