2020 Lodz specustawa 3

2020 Lodz specustawa 3

Wizualizacja inwestycji przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, na który zgodzili się radni | fot. materiały inwestora, opublikowane w ramach konsultacji społecznych projektu