Specustawa mieszkaniowa w fabrykach: nowy wniosek w Warszawie, przyjęty w Łodzi

Do stołecznego magistratu wpłynęły kolejne wnioski w ramach specustawy mieszkaniowej na Pradze Południe. W czwartek poznaliśmy plany inwestorów dla inwestycji w dzielnicy Saska Kępa. W piątek zaś inwestycji na terenie dawnej fabryki Perun przy ulicy Grochowskiej.

Inwestycja przy ulicy Grochowskiej znajduje się na terenie, gdzie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowejprzyjętego w 1999 roku. W miejscowym planie zaplanowane zostały usługi o charakterze ogólnomiejskim. Inwestycja różni się od zapisów planu miejscowego również wysokością. intensywnością zabudowy (przekraczając ją blisko dwukrotnie), wymogami parkingowymi. Powstać ma tu blisko 350 mieszkań.

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 19 czerwca 2020 r. w jednej z form:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa)
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym lub
  • e-mailem na adres [email protected]

Blisko 250 mieszkań przy Trasie Łazienkowskiej?

Dzień wcześniej wpłynął wniosek dotyczący inwestycji przy ulicy Lizbońskiej. Inwestycja na ponad 250 mieszkań powstać miałaby na osiedlu Saska Kępa, w bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Łazienkowskiej. Teren w planie miejscowym dla obszaru Saskiej Kępy z 2006 roku przeznacza działkę pod urządzenia infrastruktury technicznej o zasięgu ogólnomiejskim, z wykluczeniem możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej. Z uwagi na lokalizację na terenie poprodukcyjnym (teren dawnej przepompowni ciepła), inwestycja nie musi być zgodna ze Studium.

Szczegóły: link

Projekt inwestycji przy ulicy Lizbońskiej w Warszawie (widok od Trasy Łazienkowskiej), planowanej do realizacji w ramach “specustawy mieszkaniowej” | fot. materiały opublikowane w ramach konsultacji społecznych

Nie są to pierwsze wnioski w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Radni Warszawy zimą zaakceptowali uchwałę o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szaserów, tuż przy linii kolejowej Warszawa-Lublin oraz planowanej Trasie Olszynki Grochowskiej. Pozostałe wnioski dla stolicy dotyczą m.in. alei Wilanowskiej na Mokotowie i ulicy Gdańskiej na Żoliborzu.

Wnioski zostały złożone na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Specustawa mieszkaniowa, której zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, obowiązywać będzie do 2028 roku. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

Łódź z przyjętym wnioskiem specustawy dla terenów pofabrycznych

Inwestycja przy ulicy Grochowskiej nie będzie zaś pierwszym przykładem zmian w dawnych kompleksach przemysłowych. W styczniu w Łodzi wpłynął wniosek dotyczący inwestycji przy ulicy Piłsudskiego, w obiektach będących częścią Zakładów Przemysłu Bawełnianego WI-MA, na terenie poprodukcyjnym. Uchwała ta została zaakceptowana przez radnych w dniu 2 marca 2020 roku. Na terenie dawnej fabryki powstać ma ponad 400 mieszkań.

Wizualizacja inwestycji przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, na który zgodzili się radni | fot. materiały inwestora, opublikowane w ramach konsultacji społecznych

Wizualizacja inwestycji przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, na który zgodzili się radni | fot. materiały inwestora, opublikowane w ramach konsultacji społecznych projektu