AKTUALNOŚCI

Sosnowiec: Konkurs na opracowanie koncepcji rejonu dworca

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów RP ogłosił konkurs na zagospodarowanie terenu przed dworcem kolejowym w Sosnowcu.

Obecnie plac przed dworcem pełni funkcję parkingu. Jego funkcjonalności nie sprzyja otoczenie – aby pokonać ulicę 3 Maja trzeba dostać się do przejścia podziemnego. Władze Sosnowca chciałyby, aby w przyszłości przestrzeń przed dworcem kolejowym stała się miejscem spotkań sosnowiczan. Planowany jest między innymi przeniesienie tam pomnika Jana Kiepury z obecnej lokalizacji na sąsiednim Placu Stulecia.

Miasto zleciło organizację konkursu miasto katowickiemu oddziałowi Stowarzyszenia Architektów Polskich. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia. Termin składania prac mija w maju.

Przewidziane nagrody:

  • I NAGRODA: 15 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • II NAGRODA: 9 000,00 PLN brutto
  • III NAGRODA – 6 000,00 PLN brutto