AKTUALNOŚCI

Sopot pyta o nowe studium

To już ostatnie dni na wniesienie uwag do projektu Studium, które miasto Sopot zaprezentowało jesienią.

Projekt nowego Studium | bip.sopot.pl

Zgodnie z wypowiedzią wiceprezydenta Sopotu Marcina Skwierawskiego w „Radiu Gdańsk” miasto chce wyznaczyć dodatkowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. „W projekcie studium jest kilka lokalizacji, na których chcielibyśmy dopuścić dodatkową zabudowę mieszkaniową” – mówi. Ma to złagodzić negatywne konsekwencje zmniejszania się liczby mieszkańców miasta. Dziś w mieście mieszka około 37 tysięcy osób.

Dokument ma zastąpić obowiązują dziś wersję Studium z 2010 roku, które przez część mieszkańców i aktywistów krytykowane jest za nacisk na obsługę ruchu turystycznego kosztem mieszkańców. Na podstawie zmienionego studium uchwalane mają być nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Termin składania uwag mija 16 stycznia 2016. W Urzędzie Miasta Sopotu przygotowano formularze, które mają uprościć składanie uwag.

Więcej informacji:

Procedura planistyczna w polskich miastach