AKTUALNOŚCI

Słupsk: Strategia rozwoju dopiero po trzecim głosowaniu

Słupscy radni przyjęli strategię rozwoju miasta do roku 2022. Dokument przyjęto dopiero w trzecim głosowaniu.

fot. Maria Golinski / Wikimedia Commons lic. cc-by-2.5

Prace nad nową strategią rozpoczęły się w 2015 roku i trwały do jesieni ubiegłego. Wtedy to rada odrzucała projekt dwukrotnie: w listopadzie i grudniu, wnosząc o zmiany w dokumencie. Zastrzeżenia radnych wiązały się wtedy z ukierunkowaniem zapisów dokumentu na aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju zamiast kwestii namacalnych dla mieszkańców. Podobne zastrzeżenia mieli również poznańscy radni w stosunku do tamtejszego projektu strategii. Finalnie, słupski projekt udało się zaakceptować 25 stycznia głosami 13 radnych. Przeciw było trzech rajców, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Według Strategii Rozwoju Miasta Słupska 2017 – 2022 miasto ma stać się zielonym ośrodkiem nowej generacji. Ma być to “miasto obywatelskie, nowoczesne, rozwijające się w sposób trwały i zrównoważony, na wzór najlepszych miast w Europie”, które “łączy rozwój inteligentnej, zielonej gospodarki ze sprawiedliwością społeczną oraz ochroną środowiska i klimatu”.