Śląskie: Przyjęto Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W ostatnich dniach sierpnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”

Katowice fot. umkatowice / lic. CC BY-SA 3.0

Katowice
fot. umkatowice / lic. CC BY-SA 3.0

Do sporządzenia planu przystąpiono w październiku 2013 r. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Zmiana planu polegała na dostosowaniu zapisów wcześniej obowiązującego planu z roku 2010 do nowych przepisów prawa i zapisów dokumentów na poziomie krajowym. Pod koniec października 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”. W listopadzie i grudniu poddany on został konsultacjom społecznym.

Pracami nad „Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” kierował prof. Zbigniew Kamiński, a opracowywany był przez śląskie Biuro ds. Planowania Przestrzennego przy współpracy Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. Radni Sejmiku województwa podjęli uchwałę 29 sierpnia.

Projekt planu zagospodarowania województwa Śląskiego 'Plan 2020+' przedstawiony podczas zimowych konsultacji

Procedura planistyczna w polskich miastach