AKTUALNOŚCI

Siewierz Jeziorna – nowa dzielnica

O projekcie

Siewierz – miasto położone w województwie Śląskim, oddalone 25 km od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. To właśnie tam, nad zalewem Przeczycko-Siewierskim powstała koncepcja utworzenia Eko Miasteczka, czyli dzielnicy miasta Siewierz o charakterze zrównoważonym. Projekt ten zakłada zabudowę zarówno jedno- jak i wielorodzinną, nieprzekraczającą III kondygnacji . Na 120 hektarach terenu mieszkańcy mają mieć dostęp do: sklepów, restauracji, kliniki medycznej oraz szkoły – zlokalizowane tak, aby wszędzie można było dotrzeć pieszo w przeciągu 5 minut. Projektanci nie zapomnieli o ludziach aktywnych fizycznie oraz tych, dla których liczą się tereny zielone – w obrębie Eko Miasteczka znajdowałby się park o powierzchni ponad 16 hektarów, z licznymi placami zabaw oraz boiskami sportowymi. Dodatkowym atutem ma stać się wysokiej klasy hotel oraz marina.

Poniżej znajduje się mapka z zaznaczoną na czerwono granicą inwestycji:

teren inw siewierz

Rozwiązania pro-ekologiczne

Ważnym elementem koncepcji są pro-ekologiczne rozwiązania techniczne. Projektanci planują budowę podziemnego zbiornika, który będzie magazynował oraz oczyszczał wody opadowe i roztopowe. Rezerwy wody mogą zostać wykorzystane np. w celu nawadniania terenów zielonych.

Twórcy pomyśleli również nad rozwiązaniami z zakresu energetyki. W zabudowie wielorodzinnej przewiduje się utworzenie zintegrowanego systemu źródeł ciepła. Domy jednorodzinne mają mieć możliwość korzystania m.in. z gruntowej pompy ciepła oraz powietrznej pompy ciepła dla celów grzewczych. Warto nadmienić, iż zmaksymalizowano wykorzystanie promieni słonecznych dzięki odpowiedniemu usytuowaniu domów względem stron świata, co pozwoli ograniczyć wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń. Oczywiście przy tworzeniu Eko Miasteczka twórcy zadbali o to, aby przy tworzeniu inwestycji korzystać głównie z lokalnych, naturalnych materiałów.

Prace zostały podzielone na 4 etapy. Obecnie trwa realizacja pierwszego – zagospodarowania terenu Jeziorna Centrum (44 ha). W skład pierwszej fazy wchodzi m.in. budowa 35 domów jednorodzinnych, 3 willi oraz 2 kamienic.

Koncepcja powstała podczas dwutygodniowych Warsztatów Urbanistycznych Charrette (o których można przeczytać tu) zorganizowanych przez pracownię Mycielski Architecture and Urbanism.  Końcowy rezultat jest efektem prac wielu architektów, urbanistów, władz lokalnych, gestorów mediów, naukowców oraz mieszkańców.

Powstały wizualizacje dzielnicy Siewierz Jeziorna, które można obejrzeć w świetle dziennym oraz nocnym.

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, iż wszelkie zdjęcia oraz treści znajdujące się powyżej pochodzą ze strony:

http://www.siewierzjeziorna.pl