AKTUALNOŚCI

Seminarium: “Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnej” – Gdańsk, 15.05.15

Jakie będą skutki uznania rewitalizacji za zadanie publiczne? Jak identyfikować obszary zdegradowane? Jakimi narzędziami można prowadzić skuteczną rewitalizację? Między innymi takie zagadnienia, naturalnie nasuwające się po lekturze założeń do projektu ustawy o rewitalizacji, będą omawiane podczas seminarium eksperckiego pt. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnej” w Gdańsku. Spotkanie, będące reakcją na przyjęcie przez Radę Ministrów tez do planowanej ustawy, odbędzie się 15 maja 2015 roku w godzinach 9:00-16:00 w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. Organizatorami wydarzenia są Instytut Metropolitalny oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Swój udział w wydarzeniu zapowiedział już Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Paweł Orłowski.

IM_SE_rewitalizacja - grafika_fb

Celem seminarium jest zebranie i omówienie wniosków naukowców, urzędników i przedsiębiorców – związanych z materią rewitalizacji – w sprawie proponowanej regulacji oraz wzbogacenie toczącego się właśnie procesu legislacyjnego. Konkretnym efektem spotkania będzie ekspertyza wyrażająca, wyselekcjonowane i opracowane przez organizatorów, stanowiska uczestników. Finalnie planuje się publikację owych stanowisk na łamach periodyku „Metropolitan. Przegląd naukowy”.

Partnerem projektu jest Grupa GPEC. Patronat honorowy nad seminarium objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Bernard Lammek, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny i Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Gdańsku. Patronami medialnymi są: Architektura&Biznes, URBNEWS, gdansk.pl i urbanistyka.info

Wstęp na seminarium jest wolny i bezpłatny,  prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: [email protected]. Prosimy także o zgłaszanie (w miarę możliwości na piśmie) 5-7 minutowych stanowisk, które goście będą chcieli wygłosić podczas paneli. Zapraszamy!

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.