AKTUALNOŚCI

Fragment planu

Fragment planu

Saska Kępa w latach trzydziestych (Fragment Planu m.st. Warszawy) | Zarząd Miejski w M. St. Warszawie - Dział Regulacji i Pomiarów, 1935