Rzeszów: SARP podsumowuje 18 lat rządów Tadeusza Ferenca

Stowarzyszenie Architektów Polskich zabrało głos w sprawie ustąpienia Tadeusza Ferenca ze stanowiska prezydenta Rzeszowa po 18 latach pełnienia tej funkcji. W swoim oświadczeniu architekci i urbaniści krytycznie ocenili dotychczasową politykę przestrzenną miasta.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił 10 lutego rezygnację z zajmowanego od listopada 2002 roku stanowiska. Według portalu Nowiny24.pl powodem odejścia jest stan zdrowia prezydenta, który pogorszył się w wyniku przejścia COVID-19. W ostatnich tygodniach w związku z zakażeniem koronawirusem Ferenc dwukrotnie przebywał w szpitalu. Wieloletni włodarz Rzeszowa na następcę wskazał Marcina Warchoła, obecnie wiceministra sprawiedliwości. Zanim w ciągu 90 dni odbędą się nowe wybory, prezes rady ministrów wskaże po uzgodnieniu z wojewodą tymczasowego komisarza miasta.

“Chaos urbanistyczny zagraża spójności funkcjonalnej miasta”

Do sytuacji odniósł się rzeszowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. W apelu opublikowanym w mediach społecznościowych autorzy zauważają, że okres prezydentury Tadeusza Ferenca charakteryzował wieloma pozytywnymi procesami: miasto rozrosło się pod względem terytorialnym, wzrosła liczba mieszkańców i wartość budżetu. Jednocześnie architekci i urbaniści zwracają uwagę na nawarstwiające się i nierozwiązane dotąd problemy dotyczące zagospodarowania przestrzennego.

Chaos urbanistyczny zagraża spójności funkcjonalnej miasta i stanowi wyzwanie z punktu widzenia zmian klimatycznych. Od wielu lat jako środowisko architektów i urbanistów wskazujemy na konieczność systemowego podejścia do tego zagadnienia oraz ryzyka wynikające z jego ignorowania. Mówimy o konieczności przygotowania miasta na upały, okresy suszy, gwałtowne opady. Zielona infrastruktura jest konieczna, żeby zmniejszyć efekt miejskiej wyspy ciepła, poprawić mikroklimat i jakość życia

– piszą eksperci.

Błękitno-zielona infrastruktura w Rzeszowie: Zbiornik Rzeszowski, w tle Most Karpacki (zapora) w ciągu ulicy Powstańców Warszawy i zabudowania Nowego Miasta | źródło: Przykuta CC BY-SA 3.0

Błękitno-zielona infrastruktura w Rzeszowie: Zbiornik Rzeszowski, w tle Most Karpacki (zapora) w ciągu ulicy Powstańców Warszawy i zabudowania Nowego Miasta | źródło: Przykuta CC BY-SA 3.0

Wyzwania i postulaty

Architekci i urbaniści z SARP adresują do następcy Tadeusza Ferenca konkretne wyzwania planistyczne, przed którymi stoi Rzeszów. Konieczne jest ich zdaniem uporządkowanie polityki przestrzennej, zwiększenie roli partnerów społecznych w jej kształtowaniu oraz zwiększenie transparentności informacji dotyczących inicjatyw inwestycyjnych i zagospodarowania przestrzennego. Autorzy apelu akcentują także znaczenie studium uwarunkowań przestrzennych i zagospodarowania przestrzennego, które w przyszłości może wpłynąć na zwiększenie racjonalności wykorzystania przestrzeni miasta oraz ochronę najcenniejszych kulturowo i przyrodniczo obszarów.

Nisko oceniamy niewystarczający postęp prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz nad polityką przestrzenną miasta, zwłaszcza w kontekście podejmowania w oderwaniu od nich prac dotyczących zagospodarowania najważniejszych przestrzeni i budynków publicznych w Rzeszowie. Brakuje wykorzystania zaplecza eksperckiego środowiska akademickiego Rzeszowa w planowaniu i rozwoju miasta

– czytamy w oświadczeniu.

W opinii rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich wprowadzenie większej jawności w proces planowania przestrzennego w Rzeszowie mogłoby przyczynić się do poprawienia jakości jego przestrzeni, a rozpoczęta w ten sposób dyskusja pomogłaby w lepszym zrozumieniu wzajemnych intencji i ograniczyłaby konflikty o przestrzeń.

Autorzy formułują również konkretny postulat: ich zdaniem projekty przestrzeni publicznych oraz najważniejszych budynków tworzących przestrzeń publiczną powinny być wykonywane wyłącznie na podstawie konkursów architektonicznych. Architekci wzywają do ograniczenia możliwości wykorzystywania administracyjnych decyzji o warunkach zabudowy. Apelują też o wprowadzenie standardów urbanistycznych obejmujących warunki zagospodarowania i zabudowy terenów.

Wyrażamy nadzieję, że nowy rozdział w historii miasta będzie miał swoją pozytywną kartę w zakresie racjonalnej polityki przestrzennej. Środowisko architektów i urbanistów będzie aktywnie w niej uczestniczyć

– deklarują w zakończeniu oświadczenia przedstawiciele rzeszowskiego SARP.

Z pełną treścią apelu można zapoznać się tutaj.