Rzeszów konsultuje zmiany granic

W drugiego połowie lutego rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami Rzeszowa w sprawie zmiany granic miasta.

Konsultacje powstają do 15 marca i prowadzone są w formie ankiety zamkniętej. W tym okresie mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat dwóch planowanych powiększeń granic: połączenia miasta z gminą Świlcza oraz włączenia w granice Rzeszowa kilku sołectw z gmin Boguchwała, Głogów Małopolski, Trzebowisko.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Rzeszów zmieniał swoje granice sześciokrotnie. W 2006 roku to miasta włączono Słocinę oraz Załęże. W kolejnych dwóch latach włączane były kolejne części Przybyszówki. W 2008 roku włączono również Zwięczycę, rok później Białą, dwa lata później Miłocin oraz Budziwój. Ostatnia zmiana nastąpiła w ubiegłym roku, gdy do granic miasta przyłączono kilka kilometrów kwadratowych terenów wsi Bzianka. Łącznie w tym okresie miasto zwiększyło swój obszar ponad dwukrotnie – z około 50 do 120 kilometrów kwadratowych.