Rzeszów: konkurs na zagospodarowanie ulic 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział w Rzeszowie organizuje konkurs, którego przedmiotem jest projekt zagospodarowania ulic Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 Maja w Rzeszowie.

Celem konkursu jest zaprojektowanie nawierzchni ulic z płyt granitowych o wymiarach minimum 30 x 30 cm. Formuła konkursu wymaga uzyskania kompleksowego rozwiązania integrującego przestrzeń historycznych ulic z niewielkimi placykami w ich sąsiedztwie oraz ich powiązaniem z przyległymi ulicami, uwzględniającymi ich przeznaczenie funkcjonalne, a jednocześnie wydobywającego ich walory historyczno-kompozycyjne.

Rzeszow konkurs 1

Poza wymienionymi zagadnieniami projekt powinien rozwiązywać kwestie informacji wizualnej, kolorystyki, zieleni poziomej i pionowej, oświetlenia nocnego i okolicznościowego oraz iluminacji obiektów zabytkowych, miejsca imprez okolicznościowych, ogródki gastronomiczne, wyposażenie ulic w elementy małej architektury, meble i urządzenia.

RzeszówKonkurs organizowany jest jako studialny, otwarty, ogólnopolski i jednoetapowy. Skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz zespołów autorskich, w których co najmniej jedna osoba jest członkiem Izby Architektów RP. Termin składania prac mija 19 września 2014 roku w siedzibie SARP O/Rzeszów, Rynek 8, Rzeszów. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 września. Prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej podczas III Kongresu Przestrzeni Miejskiej. Główna nagroda to 20 000 PLN netto, łączna pula nagród wynosi 40 000 PLN.

Więcej informacji o konkursie na stronie miasta Rzeszowa