AKTUALNOŚCI

Rozpoczęto konsultacje kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Ostatniego dnia września Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk skierował projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego do konsultacji publicznych.

kodeks

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministra Adamczyka, opublikowano projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Prace nad dokumentem rozpoczęto sześć lat temu. W 2012 roku premier Donald Tusk powołał do życia Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, która prowadziła prace nad ustawą. W pierwszej połowie 2014 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła podstawową wersję kodeksu urbanistyczno-budowlanego, projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych w 2015 roku, jednak nie zakończyły się one uchwaleniem ustawy przed końcem kadencji. Od stycznia, po odwołaniu członków Komisji Kodyfikacyjnej, nad ustawą pracowali urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod kierownictwem wiceministra Tomasz Żuchowskiego.

Celami przedstawionego w ostatnich dniach projektu kodeksu jest usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprawa jego przewidywalności, przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią, wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach oraz efektywne lokalizowanie i realizacja inwestycji publicznych.

Kodeks zastąpi ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę Prawo budowlane oraz powiązane tematycznie „specustawy”. Kodeks objąć ma również część regulacji zawartych w innych ustawach: o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Link do pobrania dokumentu: Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego