2014.09 Moskwa 10

2014.09 Moskwa 10

Burgos&Garrido Arquitectos, Hiszpania