AKTUALNOŚCI

Rosja: Projekt „Moskwa – rzeka”

Rzeka w mieście

Rzeka Moskwa w połączeniu z ukształtowaniem terenu, wywiera znaczny wpływ na stolicę Rosji oraz jej planowanie przestrzenne. Prowadzi z kierunku północno-zachodniego w kierunku południowo-wschodnim i przebiega przez sześć dzielnic miasta (83 km). Rozwój miasta początkowo opierał się na niej jako korytarzu transportowym, inwestycje lokowane były często przy jej brzegach. Ostatnia znaczna zmiana zaszła w latach 30-tych XX wieku. Od tego czasu nie przeprowadzano większych prac nad renowacją bądź rewitalizacją otoczenia rzeki Moskwy. Dziś wykorzystanie terenów w sąsiedztwie rzeki oraz wykorzystanie jej nabrzeży przedstawia się następująco:

2014.09 Moskwa 2

 • Obiekty produkcyjne – 25% otoczenia, 17% brzegów rzeki
 • Tereny zielone – odpowiednio: 14% i 34%
 • Obiekty komunalne i państwowe – 11% i 12%
 • Tereny mieszkaniowe – 10% i 8%
 • Infrastruktura transportowa – 10%, –
 • Tereny niezagospodarowane – 12% i 29%

„Moskwa – rzeka”

W ostatnich latach władze Moskwy postanowiły zastanowić się nad priorytetami kierunku rozwoju terenów sąsiadujących z rzeką. Zdecydowano się stworzyć nową strukturą urbanistyczną zrealizowaną w najnowszych trendach oraz dostosować ją do realiów społeczno-ekonomicznych. Miałaby ona spowodować zmianę rzeki z „bariery” na „łącznik” struktury miasta. Powierzchnia terenu pod nowe zagospodarowanie wynosi ponad 10 tys. hektarów.

Wśród zadań projektu „Moskwa – rzeka” wyróżniono:

 • Reorganizacja nabrzeży z naciskiem na tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych
 • Zapewnienie nowych oraz poprawa istniejących połączeń między rzeką oraz sąsiednimi terenami
 • Poprawa jakości oraz wygody środowiska miejskiego
 • Poprawa wyglądu otoczenia, która docelowo poprawić ma ocenę całego miasta zarówno dla mieszkańców jak i turystów
 • Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wykorzystanie w tym doliny rzeki
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów

Konkurs na koncepcję zagospodarowania

Organizator projektu, moskiewski instytut planistyczny działający pod miejską Komisją Architektury, ogłosił dwuetapową rywalizację mającą na celu wyłonienie zwycięzcy, którego projekt zostanie zrealizowany. Uczestniczące zespoły miały na celu przedstawienie programu do roku 2035 oraz pierwszej fazy prac (w tym dla „waterfront” przy Pierścieniu Sadowym). W czwartek wybrano 6 zespołów, które przeszły do kolejnego etapu:

 • Ostozhenka Architects / Ateliers Lion, Rosja
 • Maxwan Architects + Urbanists, Holandia
 • Turenscape, Chiny
 • Burgos&Garrido Arquitectos, Hiszpania
 • SWA Group, USA
 • Projectmeganom, Rosja

Wybrane przez jury projekty można zobaczyć pod tym linkiem (plik PDF). Wśród osób wybierających najlepsze projekty zasiadają moskiewscy urzędnicy oraz eksperci z całego świata. To oni wybiorą zwycięską koncepcję i przedstawią ją 16 grudnia 2014 roku.

 

2014.09 Moskwa 4 jury

 

 

źródło: http://themoscowriver.com