AKTUALNOŚCI

“Ripari urbo – napraw miasto!”; 26-28 listopada 2015 – Kraków i Wadowice

Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto!” odbędą się w dniach 26-28 listopada br. w Krakowie i Wadowicach. Część wykładowa i inwentaryzacja odbędą się w Krakowie, skąd uczestnicy warsztatów udadzą się na spokojną pracę do Wadowic.

Warsztaty realizowane się na zlecenie Miasta Kraków. Jego organizatorami są Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej (ZSK) i działające przy nim Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych (KNSK). Warsztaty zostały objęte opieką merytoryczną dra hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK – kierownika ZSK, zaś przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest Krystian Banet – prezes KNSK.

Adresatami warsztatów są studenci Politechniki Krakowskiej na kierunkach związanych z miastem, przestrzenią, życiem miejskim, tj. gospodarka przestrzenna, transport, i budownictwo. Mają one być świetną okazją do współpracy studentów z różnych dziedzin. Warsztaty Ripari urbo to świetna okazja dla studentów do holistycznego spojrzenia na miasto i jego problemy.

Jako obszar problemowy wybrany został obszar w krakowskiej dzielnicy Czyżyny. Jest to obszar terenów Politechniki Krakowskiej między aleją Bora-Komorowskiego (Osiedle Akademickie), a aleją Jana Pawła II (Wydział Mechaniczny). Wybrany obszar boryka się z problemami transportowymi, a także widoczny jest chaos przestrzenny. Do problemów wybranego obszaru zaliczają się także problemy związane z:

 • obsługą transportową dużych generatorów ruchu,
 • parkowaniem,
 • integracją przestrzenną i transportową Wydziału Mechanicznego i Osiedla Akademickiego,
 • brakiem czytelności w obsłudze transportowej danego terenu,
 • otoczeniem korytarzy transportowych.

Głównym celem warsztatów będzie wykreowanie koncepcji poprawy stanu istniejącego, przede wszystkim poprawy obsługi transportowej wybranego obszaru.

Rezultatem warsztatów ma być wykreowanie kilku niezależnych koncepcji transportowo-urbanistycznych przez kilkuosobowe grupy projektowe. Efektem warsztatów będzie raport z koncepcją (koncepcjami) poprawy stanu istniejącego. Wyniki prac studentów zaprezentowane zostaną podczas prezentacji 2 grudnia z przedstawicielami władz PK, Urzędu Miasta Kraków, Krakowskiego Parku Technologicznego, Comarchu, Kanclerzem PK.

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW

Dzień pierwszy, czwartek, 26 listopada 2015r.:

 • 10:00 – 11:30 – panel wykładowy otwierający warsztaty
 • 11:30 – 15:00 – czas na dotarcie do obszaru problemowego, inwentaryzację oraz powrót na Politechnikę
 • 15:30 – 16:15 – obiad
 • 16:15 – 17:30 – podsumowanie merytoryczne inwentaryzacji z dyskusją
 • 17:30 – 20:00 – przejazd do Wadowic
 • 20:00 – zakwaterowanie w Ośrodku „Podhalanin” w Wadowicach
 • 20:30 – kolacja
 • 21:00 – czas wolny, ew. integracja uczestników

Dzień drugi, piątek, 27 listopada 2015r.:

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 13:00 – I panel warsztatowy z konsultacjami specjalistów
 • 13:00 – 14:00 – obiad
 • 14:00 – 19:00 – II panel warsztatowy z konsultacjami specjalistów
 • 19:00 – 20:00 – kolacja
 • 20:00 – czas wolny/integracja

Dzień trzeci, sobota, 28 listopada 2015r.:

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 10:00 – wykwaterowanie
 • 10:00 – 12:00 – III panel warsztatowy
 • 12:00 – 13:00 – obiad
 • 13:00 – 15:30 – seminarium poświęcone prezentacji wyników warsztatów
 • 15:30 – 17:30 – powrót do Krakowa

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.