AKTUALNOŚCI

Nowe uchwały dotyczące rewitalizacji – część trzecia

W ostatnich tygodniach zauważyć możemy zwiększenie liczby konsultacji związanych z procesami rewitalizacji. To jeden z efektów uchwalonej 9 października i podpisanej pod koniec tego samego miesiąca ustawy o rewitalizacji.

Informowaliśmy wcześniej o konsultacjach m.in. w Gdańsku, Bytomiu, Gdyni, Słupsku i uchwale w Łodzi. Dziś przedstawiamy kolejne miasta, w których odbywają się konsultacje społeczne:

Tarnów

Konsultacje ruszyły w Tarnowie i potrwają do 11 marca. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie projektu uchwały, który dotyczy wyznaczenia na terenie miasta obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Kolorem zielonym oznaczono obszar zdegradowany, kolorem czerwonym obszar rewitalizacji określone w projekcie uchwały. Mapa: UM Tarnów

Kolorem zielonym oznaczono obszar zdegradowany, kolorem czerwonym obszar rewitalizacji określone w projekcie uchwały. Mapa: UM Tarnów

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 marca o godz. 16:00 w Sali Lustrzanej. Swoje opinie i uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez dedykowany formularz konsultacyjny, który należy złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą na adres magistratu lub drogą elektroniczną na adres [email protected] (zatytułować należy go „Konsultacje obszaru rewitalizacji”).

Bełchatów

BełchatówKonsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji trwają także w Bełchatowie. Odbyło się już spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadzane będą do 17 lutego do godz. 15:30. Chętnych zachęcamy do przesyłania uwag w tym samym terminie:

  • na adres e-mail: [email protected]
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
  • ustnie w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa

Racibórz

Informujemy też, że przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. O przyjęciu lub odrzuceniu uchwały radni miasta zdecydują na najbliższej sesji, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta.

Link do uchwały (uwaga – plik w dużej rozdzielczości).

Zielona Góra

W grudniu i styczniu odbyły się konsultacje w Zielonej Górze, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta 2 lutego i ogłoszona w Dzienniku Wojewódzkim tydzień później.