Rys12

Rys12

Ryc. 12. Czarci Młyn, źródło: www.swieradow.pl/galeria/1/swieradow_zdroj