Rys11

Rys11

Ryc. 11. Ulica Zdrojowa, źródło: www.swieradowzdroj.pl/Czarci-Mlyn/s-151-176