R5

R5

Ryc. 5. Rynek w Trzebnicy, źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/5_mln_zl_z_RPO_WD_na_rewitalizacje_170812.aspx