AKTUALNOŚCI

Relacja z warsztatu planistyczno-partycypacyjngo „Sea City for Public Activity Community Planning Workshop”

Strefa Startup Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w dniach 22-24 maja wypełniła się uczestnikami warsztatów „Sea City for Public Activit ­ Community Planning Workshop”, organizowanych przez StructView.

Tematem warsztatów było opracowanie urbanistycznych koncepcji zagospodarowania końcowego fragmentu Mola Rybackiego w Gdyni i włączenie projektowanego terenu w fizyczną i społeczną tkankę miasta, w oparciu o wyniki badań wśród społeczności lokalnej i istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Warsztaty rozpoczął otwarty dla wszystkich słuchaczy panel konferencyjny. Grzegorz Buczek z Towarzystwa Urbanistów Polskich przedstawił aspekt prawny: podjął temat partycypacji przy sporządzaniu studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proponowanie kierunki rozwoju śródmieścia Gdyni (tereny „Dalmoru”, byłe tereny stoczni Nauta oraz Międzytorze) oraz przykładowe koncepcje zagospodarowania przedstawił Marek Karzyński, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Łukasz Pancewicz wdrożył temat partycypacji społecznej na terenach poportowych, często strategicznych dla miasta, przedstawił narzędzia jej służące oraz przykłady zarówno z kraju jak i zza granicy.

W sobotę i niedzielę uczestnicy warsztatów pracowali nad rozwiązaniami projektowymi. Prace rozpoczęli od spaceru badawczego po terenie Mola Rybackiego oraz konsultacji terenowych. Efekty zostały zaprezentowane w formie prezentacji.