Dwie nagrody RegioStars trafią do Polski

We wtorek podczas uroczystej gali w Centrum Sztuki Współczesnej „Bozar” w Brukseli wręczono nagrody RegioStars Awards.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

  1. Inteligentny wzrost;
  2. Zrównoważony wzrost;
  3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu;
  4. CityStar;
  5. Efektywne zarządzanie.

regiostars-winner

W kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” nagrodzony został projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, który realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W kategorii CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji, zwyciężyła „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

Nagrody w pozostałych kategoriach otrzymały projekty z Litwy, Portugalii i Danii. Nagrodę publiczności otrzymał wspólny projekt Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Grenlandii, dotyczący zanieczyszczenia wód.

Konkurs RegioStars organizowany jest od 2008 roku przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.