AKTUALNOŚCI

Ranking “Globalny indeks innowacyjności 2016” – 39 miejsce Polski

Nasz kraj zajął 39 pozycję pośród 128 krajów, uzyskując 44,2 punkty (na 100 możliwych). Ranking pt. “Globalny indeks innowacyjności 2016” jest publikowany przez Uniwersytet Cornella we współpracy z m.in. z World Intellectual Property Organization (WIPO) specjalistyczną agendą ONZ. http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0008.html 

 Cieszy nas awans w światowym rankingu, szczególnie, że Polska w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem przesunęła się aż o siedem miejsc w górę – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Autorzy raportu wykazują słabe i mocne strony gospodarek, kształtujące ogólny poziom innowacyjności. W rankingu globalnym pierwszą pozycję zajęła Szwajcaria, a następnie Szwecja i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone znalazły się na czwartym miejscu.

39 pozycję w rankingu Polska zawdzięcza m.in. łatwości zakładania firm (awans o 5 miejsc), edukacji (awans o 2 miejsca), wydatkom krajowym brutto na B+R w PKB (awans o 3 miejsca), zawartym umowom na rynku venture capital (awans o 16 miejsc), pracownikom z zaawansowaną technologicznie wiedzą (awans o 4 miejsca), artykułom naukowym (awans o 2 miejsca), kreatywności sektora ICT (awans o 14 miejsc).

– Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Stawiamy na industrializację i innowacje, koncentrujemy wsparcie na priorytetowych obszarach B+R+I wykorzystując fundusze unijne, programy rozwojowe dla różnych branż, budujemy prężny rynek venture capital. Zmieniamy prawo w zakresie wspierania innowacyjności, które usuwa bariery stojące na drodze innowatorów i przykładamy dużą wagę do wzmocnienia powiązań pomiędzy przemysłem, biznesem a nauką. Nie zapomnieliśmy również o wzmocnieniu kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, które stanowią jeden z elementów zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki  – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Nasze ambicje sięgają bardzo wysoko, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynamy wyścig konkurencyjny z silnymi, innowacyjnymi gospodarkami i awans w Global Innovation Index będzie coraz trudniejszy – dodaje.

Polska odnotowała w tym roku również wzrost wskaźnika innowacyjności wg European Innovation Scoreboard 2016. Nasz kraj przesunął się o jedno miejsce wyżej na pozycję 23.https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-coraz-bardziej-innowacyjna/

źródło: mat. prasowe