Radom: Rewitalizacja Placu Stare Miasto

Urząd Miasta Radomia rozstrzygnął przetarg na rewitalizację Placu Stare Miasto. Swoje oferty złożyło 11 firm, a wygrała radomska spółka Interbud z ofertą na kwotę 836 tysięcy złotych.

Stare Miasto w Radomiu. autor: Farary / Wikimedia Commons

Stare Miasto w Radomiu. autor: Farary / Wikimedia Commons

Pierwszy etap prac na Placu Stare Miasto miał miejsce w zeszłym roku. Została wtedy zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna oraz zamontowano oświetlenie skierowane na zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętego Wacława. Tegoroczny etap prac, który potrwa do 10 grudnia, obejmuje rozbiórkę istniejących fragmentów ciągów pieszych i ułożenie nowych nawierzchni chodników. Powstaną też dwa nowe skwery. Jeden z nich będzie się znajdował przed głównym wejściem do kościoła, a drugi w północnej części Placu Stare Miasto. Projekt zakłada też budowę miejsc parkingowych wzdłuż północnej i wschodniej strony placu oraz montaż stylizowanych elementów małej architektury, czyli ławek i koszy na śmieci. Pojawią się także stojaki rowerowe. Planowany zakres prac rewitalizacyjnych obejmuje również nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie nowych trawników. Plac Stare Miasto będzie zdobić 11 nowych drzew, ponad tysiąc krzewów oraz prawie 2 tysiące innych roślin. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków.

Plac Stare Miasto wraz z otaczającą go zabudową to pierwotna lokalizacja miasta Radom. Trzynastowieczny kościół pw. św. Wacława jest najstarszą zachowaną do dziś świątynią w tym mieście.

źródło: UM Radom