Przyznano nagrody w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową

Była to już VI edycja konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w dziedzinie planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego i architektury krajobrazu.

Tym razem do konkursu zgłoszono 11 prac. Najbardziej „obleganą” dziedziną było projektowanie architektoniczne – 8 prac oraz projektowanie urbanistyczne, gdzie zgłoszono 3 prace. Do pozostałych dziedzin, czyli planowania przestrzennego i architektury krajobrazu nie zgłoszono żadnej pracy.

Wśród zgłoszonych prac znajdują się te, które powstały na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice Poznańskiej, a także Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Komisja Konkursowa, w skład której weszli:

1) Tomasz Sobieraj – w-ce marszałek województwa;

2) Marek Orszewski – z-ca dyr. Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego;

3) Anna Smentek – kierownik Biura Planowania Przestrzennego UM;

4) Adam Zwoliński – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego;

5) Iwona Klimek -Łukaszewska – z Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

postanowiła przyznać 3 nagrody w wysokości 5000 złotych oraz 5 wyróżnień w wysokości 1000 złotych.

Nagrodzone prace:

Paula Szczudlińska, absolwentka Politechniki Poznańskiej, promotor prof. Dimitrije Mladenović, Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Grodzkiej na rzece Odrze w Szczecinie.

Barbara Kania, absolwentka Politechniki Śląskiej, mgr inż. arch. Andrzej Duda, Projekt Koncepcyjny Pływającego Centrum Promocji Miast Nadodrzańskich z bazą w Szczecinie.

Krzysztof Sokołowski, absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr inż. arch. Piotr Fiuk, Projekt fabryki turbin wiatrowych. Naukowo-edukacyjne centrum energii odnawialnych na terenach portowych w Szczecinie.

Wyróżnione prace:

Agata Bornińska i Magdalena Rębiasz, absolwentki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, promotor dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska, Zespół zabudowy wielofunkcyjnej w Policach – serce miasta Police.

Małgorzata Piotrowska, absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, promotor dr. inż. arch. Lechosław Czernik, Szczecin City Airport – koncepcja zagospodarowania przestrzennego lotniska.

Marcin Łapka i Michał Stankiewicz, absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, promotor dr inż. arch. Miłosz Raczyński, Budynek hotelowo-apartamentowy na mierzei w Mielnie.

z17859608Q,Praca-dyplomowa

Magdalena Milewska

Magdalena Milewska, absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, promotor dr inż. arch. Mariusz Tuszyński, Amfiteatr w Goleniowie.

Norbert Olczyk, absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, promotor dr inż. arch. Karol Krzątała, Jacht-tech w Nowym Warpnie.

Wystawa wszystkich prac, którą można oglądać do 29 maja, mieści się w holu namiotu Opery przy ul. Energetyków.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!