AKTUALNOŚCI

Przekop Mierzei Wiślanej – konsultacje społeczne

Wielka inwestycja, która umożliwi rozwój portu w Elblągu i poprawę sytuacji ekonomicznej w całym województwie warmińśko-mazurskim czy dewastacja środowiska i wyrzucanie pieniędzy w błoto? Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, bo tak oficjalnie nazywa się to przedsięwzięcie, rodzi różne opinie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Morski w Gdyni zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest zaktualizowana wersja Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” oraz prognoza oddziaływania na środowisko.

Obecnie rozważane są cztery miejsca lokalizacji inwestycji: okolice wsi: Skowronki, Nowy Świat, Przebrno i Piaski. Według przeprowadzonych analiz najlepszym miejscem, ze względów środowiskowych i funkcjonalnych, jest Nowy Świat. Mierzeja Wiślana i cały Zalew Wiślany objęte są ochroną w ramach programu Natura 2000 (SOO, OSO). Szacowany koszt realizacji kanału wynosi 750–880 mln zł.

Proponowane miejsca budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, źródło: Urząd Morski w Gdyni

Proponowane miejsca budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, źródło: Urząd Morski w Gdyni

Swoje uwagi i wnioski można składać do 20 lutego 2015. Urząd umożliwia wyrażenie swojej opinii na trzy sposoby:

  • pisemny, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na adres Urzędu Morskiego w Gdyni (ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia).
  • elektroniczny, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (bez konieczności podpisu elektronicznego) na adres: [email protected],
  • ustny, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni (pok. nr 119).

Dodatkowo w drugiej połowie lutego odbędą się spotkania terenowe.


Dokumentacja: