Projekt Krajowej Polityki Miejskiej

1 kwietnia na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawiła się informacja dotycząca pierwszego projektu Krajowej Polityki Miejskiej, która służy celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. 

“Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców będzie podstawowym celem Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, administracji publicznej, itp. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło pierwszy projekt KPM. Dokument będzie przedmiotem szerokiej dyskusji ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z polityką miejską” – możemy wyczytać na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

“Po przyjęciu przez Radę Ministrów 16 lipca 2013 roku Założeń Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są prace nad sformułowaniem projektu dokumentu docelowego – Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Przedstawiany, pierwszy projekt KPM powstał w wyniku prac w drugiej połowie 2013 roku (m.in. w formie warsztatów i konferencji) i stanowi materiał roboczy do dyskusji z partnerami – resortami, instytucjami rządowymi, samorządami i ich organizacjami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz ekspertami” – dodano.

7 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się pierwsza z czterech konferencji dotyczących dyskusji nad pierwszym projektem Krajowej Polityki Miejskiej. Pozostałe trzy konferencje planowane są w maju br. w miastach różnej wielkości.

Wątki tematyczne Krajowej Polityki Miejskiej:

 • Jakość życia – wprowadzenie
 • Kształtowanie przestrzeni
 • Partycypacja społeczna
 • Transport i mobilność miejska
 • Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
 • Rewitalizacja
 • Polityka inwestycyjna
 • Rozwój gospodarczy
 • Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
 • Demografia
 • Zarządzanie obszarami miejskimi
 • Jakość życia – podsumowanie

Projekt KPM dostępny jest pod tym adresem.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl