Projekt Holmene – Duńczycy planują budowę sztucznych wysp

Duński rząd i burmistrzowie gmin wchodzących w skład Wielkiej Kopenhagi ogłosili plany rekultywacji terenu o powierzchni 300 ha. Wizja, zaproponowana przez URBAN POWER architecture & planning, odnosi się do naglących wyzwań środowiskowych i gospodarczych, z którymi mierzy się obszar metropolitalny stolicy.

Projekt Holmene (pol. Małe Wyspy), to wizja utworzenia dziewięciu wysp, zaledwie 10 km na południe od Kopenhagi. Jest to największy projekt rekultywacji gruntów w Skandynawii w nadchodzących latach. Wyspy znajdą się u wybrzeża Avedøre Holme – dzielnicy powstałej w latach 60. XX wieku na sztucznym gruncie.

Wielka Kopenhaga w 1960 i 2019

Holmene 2019 i 2040

Zaspokoją one szereg potrzeb w zakresie lokalizacji przemysłu wysokich technologii oraz produkcji czystej energii. Nowe tereny stanowić będą również przestrzeń dla sportu i rekreacji. Wyspy stanowić będą barierę przeciwpowodziową, a ich powstanie w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu różnorodności biologicznej.

Zasadnicza część nowopowstałego terenu będzie zarezerwowana dla zielonych technologii i największego w Europie Północnej zakładu wytwarzającego energię z odpadów. Bioodpady i ścieki z regionu zamieszkałego przez 1,5 miliona ludzi będą tutaj przetwarzane w czystą wodę i biogaz. Przy jednoczesnym magazynowaniu ciepła, obecności elektrowni wiatrowych i zastosowaniu innych ekologicznie zaawansowanych technologii szacuje się redukcję dwutlenku węgla o 70 tysięcy ton rocznie. Powstałe na wyspie obiekty pokryją około 25% zapotrzebowania aglomeracji na energię elektryczną. Jest to ważny krok w kierunku przejścia na zieloną energię.

Holmene | URBAN POWER dla Hvidovre municipality

Wielofunkcyjność oraz zaangażowanie w sprawy środowiskowe to główne elementy odróżniające strategię zaproponowaną przez URBAN POWER od innych tego typu projektów.

„Strategia ma wiele zalet – może być rozwijana stopniowo, nie pozostawiając wrażenia niedokończonego projektu, jeśli pojawi się recesja gospodarcza. Ponadto wyspy mogą być rozwijane tematycznie, pozostawiając najlepsze warunki dla innowacyjnego przemysłu i badań w zakresie zielonych technologii, biotechnologii, nauk przyrodniczych i przyszłych, nieznanych jeszcze sektorów”, mówi Arne Cermak Nielsen, partner w URBAN POWER. „Jakość przebywania nad wodą nie powinna być lekceważona, a brzegi wysp i delta, która pojawia się między nimi, mają wyjątkowy potencjał” – dodaje.

W rezultacie każda wyspa będzie miała pas zieleni, który zapewni atrakcyjne przejścia między lądem i wodą. Zróżnicowany krajobraz stanowić będzie zachętę do uprawiania sportów w niektórych obszarach oraz rekreacji w innych – połączy je 18 km dróg dla rowerów. Zaproponowano nawet kilka małych wysepek i raf niedostępnych dla ludzi, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla lądowej i wodnej fauny i flory.

Wyspy zostaną usypane w większości z materiału pochodzącego z realizacji metra oraz innych projektów budowlanych.

Holmene | URBAN POWER dla Hvidovre municipality

Holmene w skrócie

Proces

URBAN POWER architecture and planning opracowało strategiczny projekt Holmene – największy i najbardziej ambitny w Skandynawii obszar rekultywacji gleby w nadchodzących latach.

  • Ocena oddziaływania na środowisko rozpocznie się w 2019 roku
  • Budowa wysp rozpocznie się w 2022 roku
  • Projekt ma zostać ukończony w 2040 roku

Konsultantem w zakresie konstrukcji, kosztów projektu, wpływu na środowisko itp. Jest COWI. Dodatkowe doradztwo świadczone jest przez DHI-group, MOE, Aglaja i Rambøll.

Powierzchnia

9 wielofunkcyjnych wysp z terenami przeznaczonymi pod przemysł i infrastrukturę techniczną oraz ogólnodostępnymi naturalnymi terenami dla sportu i rekreacji. Kilka niedostępnych dla ludzi wysepek i raf z nienaruszoną przyrodą. 230 ha zostanie przeznaczone pod zabudowę a 70 ha będą stanowiły tereny zielone. Całość zbudowana z 26 milionów metrów sześciennych gleby

Gospodarka

Koszty budowy szacowane są na 425 milionów euro, a dochód ze sprzedaży gruntów na 480-540 milionów euro. Na Holmene powstanie 380 nowych firm z 12 000 miejscami pracy.

Zielona energia

Oczekiwana roczna produkcja energii wolnej od paliw kopalnych wynosi 322 tysięcy MW. Przełoży się to na roczne zmniejszenie emisji CO2 o 74 tysięcy ton w porównaniu z obecnym duńskim miksem energetycznym. W porównaniu z energią pochodzącą z węgla nastąpi redukcja o 278 tysięcy ton dwutlenku węgla.

Holmene | URBAN POWER dla Hvidovre municipality

źródło: URBAN POWER architecture and planning