Prezydent podpisał ustawę o metropolii śląskiej

Wczoraj Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

fot. Krzysztof Sitkowski | KPRP

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 4 kwietnia 2017 r. ustawę z marca o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Tym samym przestanie obowiązywać ustawa o związkach metropolitalnych uchwalona przez Sejm 9 października 2015 roku. Zdaniem rządu obecny projekt eliminuje wady poprzedniej ustawy, takie jak: sposób delimitacji obszarów metropolitalnych, funkcjonowanie zarządu związku i jego trybu wyboru.

Wierzę głęboko, że sytuacja Górnego Śląska ulega radykalnej zmianie

– powiedział prezydent podczas uroczystości podpisu w Katowicach.

Wniosek o utworzenie metropolii śląskiej przygotować mają katowiccy radni. Rady zainteresowanych miast i gmin oraz Sejmik Województwa Śląskiego będą miały dwa miesiące na zajęcie stanowiska.  Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów, metropolia w woj. śląskim powinna powstać 1 lipca tego roku, a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku na posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt wpłynął do Sejmu 10 stycznia 2017 roku i został przyjęty 9 marca. Tydzień później zaakceptowali do senatorowie.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.