Prezydent Andrzej Duda uhonorował Liderów Dostępności 2019

Grand Prix dla Uniwersytetu Warszawskiego, nagrody główne dla pracowni JEMS Architekci, Centrum Edukacji Ekologicznej w Łazienkach Królewskich, przedszkola „Żółty Słonik” w Suwałkach, KÄRCHER Hali Cracovii Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Domu Studenckiego „Hanka” w Poznaniu, Muzeum Warszawy oraz sieci placówek BNP Paribas Bank Polska. To najważniejsze rozstrzygnięcia 4. edycji konkursu „Lider Dostępności” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 8 maja w Pałacu Prezydenckim wręczył statuetki laureatom.

Celem Konkursu „Lider Dostępności” jest promowanie idei przestrzeni bez barier. Jego organizatorami są Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia, o czym przypomniał podczas uroczystości Tomasz Przybysz-Przybyszewski, członek zarządu Integracji. – Integracja powstała w połowie lat 90., w czasach, gdy mało kto mówił o dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni –  przypomniał Przybysz-Przybyszewski. – Można powiedzieć, że były to czasy, gdy podjazd do budynku budził zdziwienie. Dziś dziwi jego brak, co pokazuje, że jesteśmy jako społeczeństwo w zupełnie innym miejscu.

Tych zmian, a także samego konkursu „Lider Dostępności”, nie byłoby, gdyby nie Piotr Pawłowski – zmarły w zeszłym roku założyciel i wieloletnie prezes Integracji. Tegoroczna gala finałowa Konkursu była pierwszą bez jego udziału. Zasługi Piotra Pawłowskiego podkreślał Prezydent Andrzej Duda, który od samego początku jest patronem honorowym Konkursu. – Piotr Pawłowski miał niesłychane poczucie własnej, osobistej godności i uważał, że skoro los tak sprawił, że on nie może się dostosować do otaczającego go świata i w związku z tym nie może z części tego świata korzystać, to to oznacza tylko tyle, że ten świat musi się dostosować do niego, musi zostać do niego dostosowany – podkreślił Andrzej Duda.

Spośród niemal 60. zgłoszeń, Kapituła 4. edycji Konkursu, złożona z urbanistów, specjalistów w zakresie dostępności architektonicznej, a także osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta, wyłoniła zwycięzców – Liderów Dostępności 2019. Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

 • GRAND PRIX: Uniwersytet Warszawski
 • Architekt/urbanista: pracownia JEMS Architekci
 • Przestrzeń publiczna – wyróżnienie: Modernizacja ulicy Św. Marcin w Poznaniu
 • Sieć placówek: BNP Paribas Bank Polska
 • Obiekt kulturalny/edukacyjny – dwie równorzędne nagrody: Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowe Palmiarni w Łazienkach Królewskich oraz przedszkole „Żółty Słonik” w Suwałkach
 • Obiekt usługowy: KÄRCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych
 • Obiekt usługowy – wyróżnienie: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
 • Obiekt mieszkalny/hotelowy: Dom Studencki „Hanka” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Obiekt mieszkalny/hotelowy – wyróżnienie: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie
 • Obiekt zabytkowy: Muzeum Warszawy
 • Obiekt zabytkowy – wyróżnienie: Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa

„Lider Dostępności” jest konkursem architektoniczno-urbanistycznym, który promuje najlepsze rozwiązania pod względem dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dostępna przestrzeń jest niezbędna, by osoby z niepełnosprawnością mogły żyć aktywnie, rozwijać się, udzielać się jako obywatele i po prostu żyć razem z innymi. Do idei Konkursu nawiązywał również Andrzej Duda. – Nowoczesne państwo to takie państwo, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i które czyni wszystko, aby nie było wykluczenia. A to jest właśnie walka przeciwko wykluczeniu – aby obiekty architektoniczne, budynki były dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie ograniczenia stawia przed nim los, a więc jakie ograniczenia wynikają z jego cech fizycznych – mówił prezydent.

Prezydent dodał, że „Lider dostępności” to jeden z elementów walki o to, by osoby z niepełnosprawnością nie były ograniczane przez bariery architektoniczne i mogły w pełni wykorzystywać swój potencjał, pracować i brać pełnoprawny udział w rozwoju kraju.

Organizatorzy już zapraszają do zgłaszania dostępnych obiektów do przyszłorocznej odsłony konkursu. Więcej informacji: http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/.


Integracja od 25 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej. Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 2003 r. prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od trzech lat www.sprawniwpracy.com. Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas inaczej”.
Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. TUP jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.