Plan ogolny rozporzadzenie

Plan ogolny rozporzadzenie

źródło: projekt rządowego rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego

źródło: projekt rządowego rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego