[PRACA] Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dyrektor Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami.

Od kandydatów wymagane jest min. wykształcenie wyższe oraz 2 letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS lub w projektowaniu i użytkowaniu baz danych przestrzennych lub systemów informacji o terenie lub systemów informacji geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje m.in. udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce w szczególności w zakresie związanym z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem i analizowaniem danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni.

Dokumenty należy złożyć do: 6.10.2017 r.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,15546