AKTUALNOŚCI

Praca: Asystent urbanisty – Otrębusy

Propozycja pracy w charakterze Asystenta Urbanisty w Otrębusach koło Warszawy.

Pracownia urbanistyczna z siedzibą w Otrębusach koło Warszawy poszukuje asystenta urbanisty. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności związanej z architekturą, gospodarką przestrzenną lub urbanistyką,
  • znajomość podstawowa regulacji prawnych z zakresu gospodarki przestrzennej,
  • bardzo dobra obsługa MS Office (MS Word, MS Excel)
  • dobra znajomość AUTOCAD i oprogramowania typu GIS (np. ArcGIS)
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • umiejętność obsługi programów graficznych np. Photoshop.

Praca w pracowni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci proszeni są o wysyłanie na adres [email protected] :

  • życiorysu zawodowego /CV/
  • listu motywacyjnego,
  • fragmentów projektów, w których opracowaniu brali udział z określeniem zakresu za jaki byli odpowiedzialni (mogą być studenckie).

Mile widziane osoby, które mogą zostać zatrudnione w ramach staży organizowanych przez Urzędy Pracy.