AKTUALNOŚCI

Poznań: Taczaka i Garncarska w nowej odsłonie

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu przedstawiło oficjalnie zwycięski projekt. Założenia projektowe oferują więcej zieleni, wprowadzenie ogródków kawiarnianych oraz uporządkowanie przestrzeni, zachowując jej mieszkalno-usługowy charakter.

Źródło: www.poznan.pl

Chodziło o to, by tę przestrzeń uporządkować. Istotne było także to, by ulica miała jednolity charakter – mówi Jacek Szewczyk, autor nagrodzonej koncepcji.

Nowa ulica Taczaka ma być zieleńsza i być doposażona w elementy małej architektury. Mają się tam pojawić również kawiarniane ogródki. Zmieniona zostanie nawierzchnia ulicy oraz miejsca przeznaczone na parking.

Naszym celem było zachowanie charakteru ulicy Taczaka, by zachowała ona swój mieszkalno-gospodarczy charakter – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Podobne zmiany mają zostać wprowadzone również na ul. Garncarskiej. Pomysł realizacji miejsc zachęcających do aktywnego odpoczynku w przestrzeni publicznej spotkał się jednak z krytyką mieszkańców. Zakłada się, że realizacja projektu nastąpi w 2016 roku.