AKTUALNOŚCI

Poznań: Spotkanie podsumowujące opiniowanie koncepcji przebudowy ulicy Św. Marcin

W dniu 13 maja 2015 r., o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie, podsumowujące proces opiniowania koncepcji układu drogowego dotyczącego przebudowy ulicy Św. Marcin. Spotkanie odbędzie się w CK Zamek w sali Pod Zegarem.

O zmianach na ul. Święty Marcin pisaliśmy w zeszłym miesiącu w artykule „Jak wyglądać będzie ulica Święty Marcin?”. Podstawowe założenia projektowe dla obu przedstawionych koncepcji stanowią między innymi zmiana przekroju ul. Św. Marcin na jednopasmową, poszerzenie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych, wyłączenie z ruchu samochodowego odcinka al. Marcinkowskiego, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości „tempo 30”. Dwa zaproponowane warianty przedstawiamy poniżej: