Poznań Sołacz – dzielnica willowa z początku XX wieku

Trwają właśnie konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Sołacz w Poznaniu. Jest to powód by przedstawić historię tej dzielnicy.

Tereny Sołacza włączono w granice Poznania w kwietniu 1908 roku. Wcześniej dokonana została parcelacja gruntów (link graficzny) dzielnicy dzięki której powstało tam osiedle willowe zaprojektowane zostało przez znanego niemieckiego architekta Josepha Stübbena, znanego w Poznaniu również z projektu Dzielnicy Cesarskiej. Osiedle Sołacz z centrum miasta łączy obsadzona drzewami aleja Wielkopolska. W okresie międzywojennym na terenie dzielnicy Sołacz powstała świątynia pod wezwaniem Jana Vianneya, projektu Stanisława Mieczkowskiego, zrealizowana na planie koła (zdjęcie).

Fragment planu Poznania z 1911 roku obejmujący dzielnicę Sołacz | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Fragment planu Poznania z 1911 roku obejmujący dzielnicę Sołacz | Übersichts Plan der Residenzstadt Posen, plan przeglądowy Poznania, stolicy prowincji | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Osiedle domów wolnostojących i bliźniaczych wpisuje się w ukształtowanie terenu doliny rzeki Bogdanki. na bagnistych terenach w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki zaplanowano teren zielony. Autorem koncepcji Parku Sołackiego, zrealizowanego w latach 1907-1911, został Hermann Kube. Wody rzeki Bogdanki spiętrzono, wskutek czego powstały Stawy Sołackie o powierzchni ponad 3,5 ha.

Wycinek z planu Poznania (Pharus Verlag Berlin) z roku 1911 przedstawiający dzielnicę Sołacz | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Wycinek z planu Poznania (Pharus Verlag Berlin) z roku 1911 przedstawiający dzielnicę Sołacz | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Całość projektu Sołacza miała powierzchnię około 90 hektarów, z czego około połowę przeznaczono na zabudowę. Zespół urbanistyczno-architektoniczny Sołacza od 1983 roku figuruje w rejestrze zabytków.

Park Sołacki | fot. kura | Wikimedia Commons | lic. CC-BY-4.0

Park Sołacki | fot. kura | Wikimedia Commons | lic. CC-BY-4.0

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Sołacza, obejmującego także Park Sołacki trwa od 10 sierpnia do 9 września tego roku. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do 23 września. Dodatkowo, od 2010 roku przygotowywane są trzy plany, obejmujące tereny sąsiednie do obecnie wykładanego – o ich prezentacji informować będziemy w zakładce “Procedura“.

239_Sda_rysunek_duzy

Wyłożony do wglądu projekt planu miejscowego dzielnicy (sierpień 2016) | MPU Poznań

Procedura planistyczna w polskich miastach

Przeczytajcie też o:
 urbanistyce warszawskiej Saskiej Kępy – osiedla z lat 20. XX wieku;
gdańskiej Zaspie – dzielnicy z lat 70. na miejscu lotniska
ciechanowskich “Blokach” – niemieckiej wizji z lat 40.
warszawskim Żoliborzu – jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic stolicy