Poznań doceni jakość budownictwa mieszkaniowego

Nowa nagroda Prezydenta Miasta Poznania docenić ma inwestycje mieszkaniowe o wysokiej jakości urbanistycznej i architektonicznej. Nagroda ma zachęcić mieszkańców do osiedlania się w mieście, a przedsiębiorców do realizowania jeszcze lepszych inwestycji.

Architectus Civitatis Nostrae ma promować Poznań jako miejsce stawiające na wysoką jakość budownictwa mieszkaniowego. Docenione mają być kandydatury o ciekawej architekturze, dobrej funkcjonalności i przyjaznym dla mieszkańców układzie urbanistycznym. Zwycięzców wybierze Kapituła Nagrody, w której skład wejdą przedstawiciele Rady Miasta Poznania, organizacji przedsiębiorców, stowarzyszeń architektów i urbanistów, wyższych uczelni oraz organizacji i miejskich ruchów społecznych.

Poznan centrum

Kandydaturę do nagrody, wraz z uzasadnieniem, mogą zgłaszać przedsiębiorcy, instytucje, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia jak i każdy mieszkaniec miasta. Zgłoszenia należy kierować do Prezydenta Miasta Poznania na piśmie lub w formie elektronicznej. Powinny zawierać nazwiska przedsiębiorców, krótki opis projektu oraz zagospodarowania terenu, daty realizacji przedsięwzięcia, zdjęcia oraz uzasadnienie nominacji. Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija dnia 20 stycznia. Nagroda przyznawana ma być co dwa lata.