AKTUALNOŚCI

Poznaliśmy liderów zrównoważonego gospodarowania przestrzenią

Podczas XIV Kongresu Miast Polskich w Wałbrzychu ogłoszono zwycięzców kolejnej edycji konkursu „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”.

W Wałbrzychu odbyła się IV edycja Kongresu Rewitalizacji Miast oraz XIV edycja Kongresu Miast Polskich, organizowane przez Instytut Rozwoju Miast. Podczas wydarzenia nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów w konkursie „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”. Organizatorami konkursu byli Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Związek Miast Polskich.

Posiedzenie kapituły konkursu odbyło się 6 września tego roku. Omówiono wtedy wyniki badań i wybrano najlepszych osiem spośród 33 kandydatur z II etapu. Tytuły „Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” otrzymało 7 miast:

Aleksandrów Łódzki – w kategorii gmin miejskich – za rozwój przestrzenny miasta, dzięki któremu stale wzrasta komfort życia mieszkańców, a poprzez udane rewitalizacje poprawia się jakość miejskich przestrzeni publicznych.

Bolesławiec – w kategorii miast powiatowych – za szczególną dbałość o rozwój przestrzeni miasta, w tym o zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez skuteczne działania rewitalizacjne a także wdrożenie systemu informacji przestrzennej, który pozwala mieszkańcom aktywnie współdecydować o przestrzeni miasta.

Oświęcim – w kategorii miast powiatowych – za prowadzenie konsekwentnej i rozważnej polityki przestrzennej, udane działania rewitalizacyjne, które przyczyniają się do poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz wspomagają zmianę wizerunku miasta w oczach turystów.

Ełk – w kategorii miast powiatowych – za optymalny rozwój przestrzenny miasta, a także skuteczne wykorzystanie rewitalizacji do tworzenia wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Gdynia – w kategorii miast na prawach powiatu – za równoważenie rozwoju przestrzennego i skoncentrowanie najważniejszych działań rewitalizacyjnych, w miejscach najbardziej społecznie pożądanych.

Rybnik – w kategorii miast na prawach powiatu – za uczynienie działań rewitalizacyjnych częścią odpowiedzialnej polityki przestrzennej miasta a także za ożywienie śródmieścia, dzięki czemu stało się ono przyjazną dla mieszkańców przestrzenią publiczną.

Bytom – w kategorii miast na prawach powiatu – za wszechstronne działania na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przestrzennego, w którym rewitalizacyja, w szczególności zdegradowanych terenów pokopalnianych, odgrywa kluczową rolę dla poprawy jakości życia w mieście.

Ostatecznie Grand Prix przypadło Gdańskowi – za dbałość o rozwój i mądre gospodarowanie przestrzenią.