Powstaje Łódzki Kodeks Reklamowy

Do ograniczenia ilości reklam wielkoformatowych i zmniejszenia ilości banerów wywieszanych na płotach na ulicach Łodzi ma doprowadzić Łódzki Kodeks Reklamowy.

W dniu 16 września Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie przygotowaniu uchwały dotycząej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Łódzki Kodeks Reklamowy, zwany też kodeksem krajobrazowym, zapanować ma nad ładem w mieście i stanowić ma narzędzie walki z agresywną reklamą. Kodeks ten stanowić będzie instrument polityki przestrzennej, umożliwiający ochronę krajobrazu kulturowego i tożsamości Łodzi, a także poprawę jego wizerunku. Miasto zamierza określić odległość między nośnikami, także na terenach prywatnych. Następnie Łódź chce określić stawki za korzystanie z nośników reklamowych, które wcześniej urzędnicy zaakceptują.

Widok na budowę dworca Łódź Fabryczna, listopad 2014 Źródło: https://www.facebook.com/lodzpl

grafika: lodz.pl

Łódzcy urzędnicy skupiają się na stworzeniu wytycznych dla trzech priorytetowych obszarów:

  1. Strefa wielkomiejska
  2. Główne arterie
  3. Punkty widokowe

Kolejnymi obszarami dla których miasto zamiar na stworzyć wytyczne są osiedla mieszkaniowe. Łódź zamierza rozpocząć tam prace po przygotowaniu wytycznych dla obszarów priorytetowych. Prace nad dokumentem ułatwić ma przyjęta w tym roku tzw. ustawa o ochronie krajobrazu. Kodeks jest elementem realizacji Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ oraz jest rozwinięciem Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+. Łódzki Kodeks Reklamowy powstać ma do końca tego roku.