AKTUALNOŚCI

Powstają Warszawskie Centra Lokalne

W toku dyskusji z mieszkańcami w ramach debat „Warszawa 2.0 Zmieniamy Warszawę” jednym z pojawiających się postulatów było tworzenie Centrów Lokalnych. Postulat ten znalazł również potwierdzenie w badaniach oczekiwań społecznych dotyczących podnoszenia jakości życia. Programu Warszawskie Centra Lokalne zyskał akceptację Prezydent oraz Rady m.st. Warszawy, dzięki czemu wchodzi w fazę realizacji.

fot. Mateusz Włodarczyk (Wikimedia Commons), lic.: CC-BY-SA-3.0

Stacja Falenica znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Lokalnego Falenica / fot. Mateusz Włodarczyk (Wikimedia Commons), lic.: CC-BY-SA-3.0

W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa bazaru w Falenicy (Wawer) oraz budowa sceny plenerowej. Inwestycje mają być częścią planu zagospodarowania rejonu ulic Frenkla, Filmowej, Trocinowej, Podjazd, Czerwonego Kapturka i Patriotów. W niedzielę odbyły się warsztaty twórcze „Falenica nasze centrum”, które rozpoczęły konsultacje społeczne na temat przemiany tego miejsca. Kolejne konsultacje z mieszkańcami odbędą się 8, 19 i 26 października w Szkole Podstawowej nr 124, ul. Bartoszycka  45/47. Więcej informacji o spotkaniach.

Centrum Lokalne Falenica / UM Warszawa

Centrum Lokalne Falenica / UM Warszawa

Projekt Warszawskie Centra Lokalne

Na zlecenie miasta Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich przygotował rekomendacje dotyczące wybranych 10 lokalizacji warszawskich centrów lokalnych. Dla każdego z nich zaproponowano indywidualne rozwiązania. Centra Lokalne mają służyć mieszkańcom. To miejsca i place miejskie, które mają służyć za miejsca łączenia się społeczności lokalnej, co ma z kolei sprzyjać nawiązywaniu relacji społecznych i sąsiedzkich oraz tworzyć przestrzeń do wspólnego spędzania czasu wolnego. Powierzchnie te to sklepiki np. z lokalnymi produktami, wystawy, gastronomia, biura dla start-upów, targi okolicznościowe i wiele więcej. Planowane lokalizacje prezentują się następująco:

1.     Białołęka – przy ul. Modlińskiej 257
2.     Mokotów – Skwer Broniewskiego
3.     Ochota – Racławicka i Mołdawska
4.     Praga-Północ – Plac Hallera
5.     Rembertów – Chruściela (przy Urzędzie Dzielnicy)
6.     Targówek – Kondratowicza
7.     Ursus – Niedźwiadek
8.     Wawer – przy stacji Falenica i ul. Walcowniczej
9.     Wilanów/Mokotów – ul. Sobieskiego i Nałęczowska
10.   Żoliborz – Plac Grunwaldzki

Warszawa mapa dzielnice

Rekomendacje SARP dotyczące lokalizacji warszawskich centrów lokalnych to początek naszego projektu ożywienia miejsc spędzania wolnego czasu przez społeczności lokalne. Proces tworzenia centrów lokalnych nie kończy się na wskazanej dziesiątce. Lista będzie poszerzana o te miejsca, które wymagają większej interwencji ze strony miasta – powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

informacja: UM Warszawa