Powrót ministerialnych konkursów w dziedzinach architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszono powrót konkursów o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

mib

Konkursy wracają po kilkuletniej przerwie. W przypadku konkursu skierowanego do absolwentów i rozpoczynających karierę młodych naukowców, ostatnią edycję rozstrzygnięto w 2009 roku. Złożono wtedy 244 wniosków i przyznano 41 nagród. Również w tym roku wybrane zostaną najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego przywrócony po 8 letniej przerwie. Ostatnia edycja rozstrzygnięta została w 2008 roku, kiedy to nagrodzono między innymi projekt Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej Symfonia w Katowicach, projekt Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz rozbudowę Zespołu Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornej. Również w tej edycji nagroda wyłonić ma najwybitniejsze rozwiązania w dziedzinie architektury, budownictwa i planowania przestrzennego.

Do obu konkursów powołane zostaną zespoły, składające się z osób o największym autorytecie w Polsce w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wybiorą one laureatów. Nagrodami dla nich będą statuetki ministra oraz dyplomy ministra.

Wnioski do pierwszej po przerwie edycji obu konkursów będzie można składać do 30 czerwca 2016 r.

źródło: MIB