AKTUALNOŚCI

Tabela_porzadki.

Tabela_porzadki.

Tabela 1. Podstawowe porządki przestrzenne. (źródło: Jarosław Balon, Organizacja krajobrazu w skali globalnej, regionalnej i lokalnej)