strefy krajobrazowe, źródlohttp://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/dydaktyka/3.jpg:

strefy krajobrazowe, źródlohttp://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/dydaktyka/3.jpg:

Rysunek 1. Strefy krajobrazowe na świecie (źródło: http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/dydaktyka/3.jpg)