Pietrowosc

Pietrowosc

Rysunek 4. Piętra górskie wg C. Trolla