kontynentalizm

kontynentalizm

Rysunek 3. Cechy środowisk oceanicznych i kontynentlanych (źródło: Jarosław Balon, Porządki przestrzenne – syntetyczna koncepcja krajobrazu)