Pomorze wciąż liczy na związek metropolitalny

Pod koniec czerwca informowaliśmy o jednogłośnej decyzji pomorskich samorządowców o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. Co zmieniło się przez dwa miesiące?

W ostatnich dniach czerwca samorządowcy zrzeszeni w ramach stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na zgromadzeniu w Szymbarku podjęli jednogłośną decyzję o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. Jedne z pierwszych uchwał rad miast w sprawie podjęcia działań niezbędnych do utworzenia związku metropolitalnego, przyjęły rady w Gdańsku i Pucku. Następnie uchwały przyjmowały kolejne gminy. W drugiej połowie sierpnia uchwałę w sprawie poparcia dla utworzenia związku metropolitalnego  podjęła Rada Miejska Rumi.

OMGGS

Koncepcja dla wojewody i rządu

W dniu 19 lipca stowarzyszenie OMGGS przedstawiło Wojewodzie Pomorskiemu, Dariuszowi Drelichowi, koncepcję utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tydzień wcześniej prezydent Sopotu, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu OMG-G-S – Jacek Karnowski – przekazał Sebastianowi Chwałkowi, Podsekretarzowi Stanu w MSWiA, wniosek Członków OMG-G-S adresowany do Premier Beaty Szydło w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim (do pobrania w formacie pdf). Samorządowcy otrzymali wstępną deklarację gotowości przystąpienia do rozmów nad koncepcją utworzenia związku metropolitalnego w granicach OMG-G-S.

Integracja metropolii trójmiejskiej może nastąpić na podstawie nowej ustawy, zbliżone do tej przygotowywanej dla metropolii śląskiej. Ta ma zastąpić martwą ustawę o związkach metropolitalnych przyjętą przez poprzedni parlament. W maju została skierowana do uzgodnień międzyresortowych. Władze pomorskich samorządów chcą skorzystać z podobnych regulacji. Problemem może okazać się sprzeciw strony rządowej. W kwietniu, podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak przedstawił szczegóły nowy ustawy metropolitalnej. Zapowiadał wtedy, że ustawa ma być skierowana wyłącznie dla aglomeracji śląskiej, dodając, że dziś w Polsce na miano metropolii zasługują jedynie Warszawa oraz Górny Śląsk.

Największa metropolia północy

Związek metropolitalny w rejonie Trójmiasta liczyć miałby prawie 1,5 mln mieszkańców. Władze pomorskich gmin liczą, że dzięki zamianie formy integracji ze stowarzyszenia na związek metropolitalny, nastąpi poprawa jakości transportu zbiorowego oraz planowania przestrzennego. Wśród projektów znajduje się m.in. usamorządowienie Szybkiej Kolei Miejskiej i stworzenie jednego systemu biletowego. Samorządy planują wspólną promocję oraz tworzenie strategii rozwoju. Umożliwią to dodatkowe środki, szacowane na około 170 milionów złotych rocznie (zakładając prawo otrzymywania 5% z PIT-u i składkę 4% PIT wpłacaną przez gminy, zawarte w zapisach ustawy metropolitalnej przyjętej przez poprzedni rząd). Na wrzesień planowane jest przyjęcie planu zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.